เหตุด้วยมนุชแห่งพอใจเล่นจบหลัก MMORPG ไม่ว่าจบไรต้องมีระบบระเบียบ EXP หรือคุณประโยชน์ความชำนาญคลังเก็บของคล้องได้จากเขามอนสเโคนร์กับเควสต์ เพื่อที่จะใช้คืนในที่กาน้ำรอัพเลเวลจ่ายแก่ชราละคร ทว่าในที่สิ้นสุด Tree of Savior ค่อนข้างที่จะผิดแผกขนมจากสิ้นสุดออนไลน์ธารณะ เพราะมีระบบระเบียบสถานที่เรียกดุ EXP Curve ดำรงฐานะคุณค่าความชำนาญสรรพสิ่งนักแสดงคลังเก็บของสะสมที่แต่ละ Level ผิดแผกห้ามติดสอยห้อยตามชั้นเลเวลนั้นๆ เพื่อจะอัพเลเวลถัดจาก เพราะบางช่วงเลเวลจะประกอบด้วยการทำให้เสมอค่าความเชี่ยวชาญนวชาตติดตามชั้นแย่ลแห่งขีดคั่นเพราะฉะนี้Lvมันสมอง47 (Lv 46 ค่าความเชี่ยวชาญ 119,400 – Lv.47 ค่าความช่ำชองลดลง 7,752)Lvมันสมอง187 (Lv 186 คุณประโยชน์ความชำนาญ 5,377,776 – Lvมันสมอง187 คุณประโยชน์ความชำนาญลดลง 220,800)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *