Highlander เป็นล่าช้าอาชีพหลั่นที่ 2 ปฏิรูปขนมจากอาชีพ Swordman ในที่จบ Tree of Savior ประกอบด้วยความเก่งกาจสถานที่เด่นข้างพลังอำนาจบุก ด้วยกันสร้างข้อเสียหายแก่คู่ปรับเป็นเหตุให้เคียงยศต่างๆ อาทิเช่น มึนหัว, คร่าเกราะ และเลือดคลอด เพราะอาวุธยุทธภัณฑ์ชนิด Two-Handed Sword เพิ่มประสิทธิภาพณการต่อสู้จากค่า Skills ด้วยกัน Attributes หนทางงานโจ้จึงมีความต่างขนมจากเลยเวลาการทำงานอื่น และอีกทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์แห่งหนพลังสู้หน้าคว้ารวมหมด PvE กับ PvPจุดด้อย : ฤทธิ์ปกป้องแย่เลยเวลาอาชีพระดับเดียวกันอย่าง PeltastaWagon Wheel (Lvมันสมอง 1) ดังที่ในขั้นแรกดิฉันจำเป็นต้องเข้าประชิดจุดหมายปลายทางก่อนกำหนด เสียแต่ว่าความสามารถของสกิลนี้กลับเป็นเหตุให้เป้าหมายกระเซ็นคลอดจากไปจากระยะรบราฆ่าฟันสิ่งของตัวแสดง ซึ่งควรอัพวางเพียงเลเวล 1Cross Guard (Lv. 1~5) สกิลปกป้องสถานที่สามารถใช้อาวุธยุทโธปกรณ์บล็อคการทะลวงขนมจากศัตรู ซึ่งใช้งานได้ดีสุดขอบน่าจะอัพเร็วสถานที่เลเวล 5 แต่ว่าผู้เล่นบางคนคิดว่าจบใช้สกิลพ้อยอาจจะอัพวางแค่เลเวล 1 ยิ่งไปกว่านี้กิจการงาน Highlander อีกทั้งประกอบด้วยอ่อนตทเรียกคืนิวต์ Weapon Swap สมรรถสลับอาวุธยุทโธปกรณ์เจียรชดใช้ Rapier หรือว่า Spear เพราะว่าดูดดึงผลดีสิ่งของสกิลทวีคูณพลังอำนาจโจมตีแปลน Pierce แยกออกแรงเจริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *